Schema

Schema 6a VT 2019
Eleverna har också fått med sig en papperskopia på schemat hem. För att förtydliga så är alltså start- och sluttider som följer: Måndag: 8:30-14:30 Tisdag: 8:10-15:30 (OBS: klassen börjar 7:50 fram till ute-idrott börjar, ni får då meddelande om detta) Onsdag: 8:10-14:50 Torsdag: 8:10-14:50 Fredag: 8:55-14:50