Elevledda utvecklingssamtal

Nu är det snart dags för utvecklingssamtal igen. Vi kommer att prova en ny variant i år där det kommer att vara två elever i klassrummet samtidigt. Det är era barn som ska hålla i utvecklingssamtalen och berätta för er om sitt lärande och sin utveckling. Jag kommer att vara med den sista stunden för att gå igenom de mål som era barn ska jobba med under terminen. Fokus på samtalen är vad era barn gör i skolan, vad de är bra på och vad de behöver utveckla/träna mer på samt hur deras sociala utveckling ser ut. När ni kommer till skolan sätter ni er alltså tillsammans med ert barn i klassrummet och ert barn berättar om sitt lärande och sin lärandeprocess. När det är tio minuter kvar kommer jag ansluta till samtalet (jag är i klassrummet hela tiden) för att sätta upp mål med er samt hur ert barn ska nå dessa mål. Målen ska vara rimliga, inte för höga (men heller inte för låga) och vara lätta att utvärdera. Tre mål har jag och klassen kommit fram till kan vara rimliga att sätta upp och nå, även om vi såklart alltid strävar efter att bli en bättre verison av oss själva i alla ämnen och alla tillfällen ;-).

Eleverna lägger ner mycket tid på arbetet inför sina utvecklingssamtal och ni som föräldrar har en viktig roll här. Fundera på hur ni kan hjälpa era barn genom att ställa frågor om deras kunskapsutveckling och frågor om hur de vill sträva mot att bli bättre. När eleverna själva får vara delaktiga i att skatta sig själva och sin kunskapsutveckling blir värdet stort när de själva synliggör vad de behöver träna på och hur de ska nå målen. På skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”Utvecklingssamtal

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i förskola och förskoleklass görs detta en gång per år). Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.”

Varmt välkomna allihop! I vanlig ordning har jag satt ut tider, passar inte just den tiden ber jag er byta med varandra. Tack för ert goda samarbete. (Tessan lägger ut sina tider i ett separat inlägg).

Tisdag den 14 februari

Elev I klassrummet med ditt barn med Jessica
Emma 13:00-13:30 13.20-13.30
Braulio 13.10-13.40 13.30-13.40
Hibah 13:30-14:00 13:50-14:00
Sultan 13:50-14:20 14:10-14:20
Nasrine 14:10-14:40 14:30-14:40
Vedad 14:20-14:50 14:40-14:50
Armin 14:40-15:10 15:00-15:10
Kevin 14:50-15:20 15:10-15:20
Racha 15:10-15:40 15:30-15:40
Zilan 15:20-15:50 15:30-15:40
Abdi 16:00-16:30 16:20-16:30

Dayron                             16:10-16:40                                 16:30-16:40

 

 

Onsdag den 22 februari

Elev I klassrummet med ditt barn med Jessica
Tindra 13:00-13:30 13.20-13.30
Norah 13.10-13.40 13.30-13.40
Christian 13:30-14:00 13:50-14:00
Rida 13:50-14:20 14:10-14:20
Edvin 14:10-14:40 14:30-14:40
 Torsdag 23 februari
 Ilia

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *