Elevledda utvecklingssamtal

Nu är det snart dags för utvecklingssamtal för att sätta nya mål inför detta läsår. Det är precis som förut era barn som ska hålla i utvecklingssamtalen och berätta för er om sitt lärande och sin utveckling. Jag kommer att vara med den sista stunden för att gå igenom de mål som era barn ska jobba med under terminen. Fokus på samtalen är vad era barn gör i skolan, vad de är bra på och vad de behöver utveckla/träna mer på. När ni kommer till skolan sätter ni er alltså tillsammans med ert barn i klassrummet och ert barn berättar om sitt lärande och sin lärandeprocess. När det är ungefär  tio minuter kvar kommer jag ansluta till samtalet (jag är i klassrummet hela tiden) för att sätta upp mål med er samt hur ert barn ska nå dessa mål. Målen ska vara rimliga, inte för höga (men heller inte för låga) och vara lätta att utvärdera. Tre mål har jag och klassen kommit fram till kan vara rimliga att sätta upp och nå, även om vi såklart alltid strävar efter att bli en bättre verison av oss själva i alla ämnen och alla tillfällen ;-). Precis som förra året är det fler elever i klassrummet samtidigt, och som sagt även jag.

Eleverna lägger ner mycket tid på arbetet inför sina utvecklingssamtal och ni som föräldrar har en viktig roll här. Fundera på hur ni kan hjälpa era barn genom att ställa frågor om deras kunskapsutveckling och frågor om hur de vill sträva mot att bli bättre. När eleverna själva får vara delaktiga i att skatta sig själva och sin kunskapsutveckling blir värdet stort när de själva synliggör vad de behöver träna på och hur de ska nå målen. På skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”Utvecklingssamtal

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i förskola och förskoleklass görs detta en gång per år). Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.”

Varmt välkomna allihop och tack för ert fina samarbete! I vanlig ordning har jag satt ut tider, passar inte just den tiden ber jag er byta med varandra.

Tisdagen den 12 september

Elev I klassrummet med ditt barn                                                   med Jessica
Zilan 13:00-13:30 13.20-13.30
Racha 13.10-13.40 13.30-13.40
Kevin 13:30-14:00 13:50-14:00
Armin 13:50-14:20 14:10-14:20
Vedad 14:10-14:40 14:30-14:40
Nasrine 14:20-14:50 14:40-14:50
Sultan 14:40-15:10 15:00-15:10
Hibah 14:50-15:20 15:10-15:20
Braulio 15:10-15:40 15:30-15:40
Emma 15:20-15:50 15:30-15:40
Abdi 16:00-16:30 16:20-16:30


Onsdag den 20 september

Elev I klassrummet med ditt barn med Jessica
Edvin 13:00-13:30 13.20-13.30
Christian 13.10-13.40 13.30-13.40
Norah 13:30-14:00 13:50-14:00
Rida 13:50-14:20 14:10-14:20
Tindra 14:10-14:40 14:30-14:40
 Salih  14:30-15:00  14:50-15:00
 Lana  14:40-15:10  15:00-15:10
 Zed  14:50-15:20  15:10-15:20
Emilia 15:00-15:30 15:20-15:30
Jason 15:10-15:40 15:30-15:40
Lisa 15:30-16:00 15:40-16:00
Geith 15:40-16:10 16:00-16:10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *