Matte

Hej

För ett par veckor sedan så bytte vi bok i matte. Vi arbetar numera med en bok som heter Matteborgen istället för den gamla boken Formula. Eleverna tycker den nya boken är bättre. Boken bygger givetvis på de kunskapskrav vi arbetar mot i mellanstadiet. Just nu jobbar vi mycket med division och det syns tydligt att de flesta eleverna måste bli betydligt bättre på multiplikationstabellerna. Tabellerna måste nötas in och det är bara hård träning som gäller tills de sitter. Det går att öva på Ipad via NOMP, elevspel eller Bingel. Det finns även stenciler om man vill ha tabellerna i pappersform. Jag har delat ut tabeller i klassrummet, men det krävs också att göra dem om och om igen.

På Bingel finns det även VÄLDIGT BRA matte-filmer som visar och förklarar olika saker inom matematiken.

/Peder

Mattetest

Torsdag den 14 december kommer vi att ha ett litet mattetest. Testet kommer framförallt att handla om matematikens positionssystem och en del ord och begrepp inom matematik. Vi arbetade med detta på gårdagens mattelektion i ett arbetshäfte. Häftet skulle de sedan ta med sig hem för att träna.

/Peder

Matte

Hej

Jag skriver på bloggen för att berätta att vi kommer att ha ett matteprov nästa onsdag. Provet kommer att vara på de två kapitel vi har arbetat med i höst. Kapitel 1 handlade om tid (sekunder, min, timmar, dygn, år m.m.). Kapitel 2 som vi arbetar med nu handlar om bråktal och avrundning av tal. Vill man träna mer hemma inför provet så kan man räkna Repetionssidorna i slutet av kapitel 2 i boken. Det är repetion av de två senaste kapitlen. Sen kan man även träna NOMP och elevspel på Ipaden.

Vill även påminna om att eleverna varje vecka har läxa i elevspel. Läxan ska vara klar senast fredag kväll. Läxorna är på saker vi tidigare har arbetat med t.ex. multiplikationstabeller, klockan, längdenheter m.m.

Om man behöver hjälp med en läxa så har man möjlighet att komma på studiestöd på onsdagar och fredagar.

/Peder

Matteläxa

Igår fick åk 5 sin första matteläxa på elevspel. Den ska vara klar senast på torsdag. Behöver man hjälp så finns det studiestöd på onsdagar och fredagar. Det går även att fråga mig i skolan om man inte förstår vad man ska göra.

/Peder

Pulkåkning

Imorgon fredag så kommer vi gå till pulkbacken vid Ekilla Gård Norra. Man får åka pulka, stjärtlapp, UFO eller något annat. Ta med det ni vill åka med, en hjälm och kläder för att vara utomhus i ca en timme. Hjälm är ett krav för att delta på lektionen. Vi har några stycken att låna ut som vi kommer att ta med.

/Therese och Peder

Matte

Hej

Som jag skrivit tidigare så lägger jag ut läxor i matte på elevspel varje vecka. Dessa läxor är för elevernas eget bästa så de kan repetera saker som de förväntas kunna. Det kan vara area-omkrets, klockan, multiplikationstabellen, bråk-procent-decimaltal osv. Dessa läxor kommer inte ingå i elevernas samlade bedömning/betyg (eftersom det går att ta reda på svaren eller få hjälp av någon annan) men det ger dem själva och er en fingervisning om vad ert barn redan kan och vad de kan behöva träna mer på. Om ni ser att det är något som är svårt så går det att hitta liknande uppgifter på både NOMP och elevspel. Jag kan även hjälpa dem med detta i skolan om dem vill få något förklarat. Senaste läxan var det bara 6 av 27 elever som gjorde klar. Tre  elever gjorde delar av läxan och resterande elever gjorde ingenting av läxan. Denna veckas läxa ska vara klar innan måndag och sen lägger jag ut en ny läxa som är från måndag till nästa söndag.

Om någon har glömt sitt lösenord till elevspel så har jag, Malin och Jessica tillgång till allas lösenord så att vi kan hjälpa till med detta.

Med vänliga hälsningar,

Peder