veckans NO-ord

Hej!

Veckans NO ord handlar om vatten.

  • avdunstning
  • kondensation
  • stelnar
  • smälter

Eleverna har också fått uppdrag på elevspel där de kan repetera det vi arbetat med tidigare i vår och nu med vatten.

veckans NO-ord

Hej!

Idag på NO:n fick eleverna berätta vad de har lärt sig under vårterminen och jag blev så stolt över allt de lärt sig! Under våren har vi mestadels arbetat med kemi och olika ämnen. Idag började vi prata om det livsviktiga ämnet vatten och eleverna ska få göra varsin film om vatten.

Varje vecka kommer vi att arbeta extra med några specifika ord i NO (”veckans NO-ord”). De ord som väljs ut varje vecka är ämnesspecifika ord som vi arbetat med under lektionstid och som är extra viktiga att kunna för att få en förståelse för hur olika ting i naturen hänger ihop. Prata gärna med era barn om dessa ord. Alla elever är självklart välkomna till studiestöd på torsdagar för att arbeta mer med orden. Eleverna kan också låna hem textböcker för att öva mer.

NO-orden denna vecka är:

  • Atom
  • Molekyl
  • Grundämne
  • Kemisk förening
  • fast-, flytande- och gasform

 

Vänligen

Linnea