Matte

Hej

Som jag skrivit tidigare så lägger jag ut läxor i matte på elevspel varje vecka. Dessa läxor är för elevernas eget bästa så de kan repetera saker som de förväntas kunna. Det kan vara area-omkrets, klockan, multiplikationstabellen, bråk-procent-decimaltal osv. Dessa läxor kommer inte ingå i elevernas samlade bedömning/betyg (eftersom det går att ta reda på svaren eller få hjälp av någon annan) men det ger dem själva och er en fingervisning om vad ert barn redan kan och vad de kan behöva träna mer på. Om ni ser att det är något som är svårt så går det att hitta liknande uppgifter på både NOMP och elevspel. Jag kan även hjälpa dem med detta i skolan om dem vill få något förklarat. Senaste läxan var det bara 6 av 27 elever som gjorde klar. Tre  elever gjorde delar av läxan och resterande elever gjorde ingenting av läxan. Denna veckas läxa ska vara klar innan måndag och sen lägger jag ut en ny läxa som är från måndag till nästa söndag.

Om någon har glömt sitt lösenord till elevspel så har jag, Malin och Jessica tillgång till allas lösenord så att vi kan hjälpa till med detta.

Med vänliga hälsningar,

Peder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *