Hemuppgift till fredag 14/9

I samhällskunskap håller vi på att arbeta med demokrati och politik i Sverige. Eleverna kan säkert berätta massor om det vi gjort hittills, om Sveriges största partier och vad som hände i valet. Nu är det dags att ta det en nivå till.

På fredag ska vi gå ner på djupet och ta reda hur Sverige styrs och hur en demokrati fungerar (och vad som händer när det inte är demokrati i ett land…). Eleverna har fått i uppgift att gå hem och diskutera några ord med er. De ska skriva vad ni kommit fram till som en kommentar till detta inlägg (detta har vi gått igenom så är ni osäkra kan ni be era barn visa er). Det är ord som vi pratat om/nämnt i skolan men som kommer att återkomma under arbetets gång. På fredag kommer vi att diskutera orden (och en hel del nya) vidare och det är då bra om eleverna fått ”känna” på orden hemma.

Lycka till!

Följande ord ska ni diskutera:

Demokrati

Regering

Riksdag

Samhällsstrukturer

Politiska strukturer

Beslutsprocess

Ideologi

3 svar på ”Hemuppgift till fredag 14/9”

 1. De är när alla har medbestämmanderätt och får vara med i beslutsprocessen.

  Regeringen är dom som bestämmer i riksdagen.

  I riksdagen sitter dom och röstar fram olika beslut för Sverige.

  Samhällsstrukturer är hur samhället är uppbyggt.

  Politiska strukturer hur landet styr, höger el vänster.

  Beslutsprocessen hur ett beslut går till fram till det slutliga beslutet

  Idiologi sammanhängande politiska idéer hur
  samhället ska se ut.

 2. Demokrati: Vi kom på att det betyder folkstyre
  Regering: Vi kom på att de är dom som styr landet
  Riksdag: Vi kom på att de är dom som bestämmer om lagar och statsbudgeten
  Beslutprocess: Det är när man följer en beskrivning av hur det går till från det att ett ärende kommer in till dess det är färdigbehandlat
  Ideologier: Det är när man får in idéer om hur ett samhälle ska styras och organiseras

 3. Vad är demokrati?
  Demokrati betyder folkstyre, och utövas med respekt för de mänskliga
  rättigheterna de vill säga t.ex friheten att rösta på vem man vill, tycka vad man
  vill och skriva vad man vill, m.m.
  Vad är regering?
  Regering är dem som styr i Sverige, och de vill säga nu är socialdemokraterna.
  Regeringen har makten att påverka beslut som t.ex man ska bygga nya banor i
  kollektiv-trafik, som mer pendeltåg inte så mycket strul så folket kommer hem
  till familjerna.
  Vad är riksdag?
  Riksdagen är där alla 349 riksdags ledarmöterna sitter totalt, och fattar beslut i
  Sverige.
  Riksdagens uppgifter är att fatta beslut om lagar, regler och statens budget i
  Sverige, den kontrollerar också om regeringen sköter sitt arbete.
  Vad är samhällsstruktur?
  Samhällsstruktur är grunden till samhället politiska, sociala och ekonomiska
  struktur, grundlagen är också en uppbyggnad av samhällets struktur.
  Vad är politiska strukturer?
  Politiska strukturer är hur vårat politiska system är uppbyggt av, i Sverige.
  De kan t.ex vara våran demokrati i Sverige, men vi har ju också monarki
  kung/drottning som finns i våran politiska struktur men när det gäller politiken
  har dem inget inflytande utför uppdrag åt Sverige bland annat.
  Vad är beslutprocess?
  Beslutprocess är när regeringen lämnar ett förslag, om riksdagen tycker
  förslaget godkänns lämnar man beslutet så, annars ändrar man förslaget.
  Ett utskott är alltid inblandat mellan riksdagen och regeringen, beroende på
  vad förslaget gäller.
  Vad är ideologi?
  Ideologi är idéer om hur ett samhälle ska t.ex organiseras och styras eller inte
  styras, hur människorna ska samarbeta under sin vardag.
  Alla politiker har non form av ideologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *