Hälsning från NO’n

Hej!

Denna vecka börjar vi arbeta med ett NTA-tema som heter ”kemiförsök”. Temat ger en första inblick i kemiämnet genom att eleverna lär sig en rad olika metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat. NTA står för ”Naturvetenskap och teknik för alla” och är en av Sigtunas satsningar på NO och teknik i grundskolan.

I temat ”kemiförsök” undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet dock inte vilka ämnena är. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med olika vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser.

Första lektionen i ”kemiförsök” har vi på fredag denna vecka. Då kommer vi att prata om säkerhet. Vi kommer att gå igenom säkerhetsreglerna vid varje lektion, men fråga gärna ditt barn om hen kan de olika reglerna och betona vikten av att följa reglarna så att ingen olycka händer. I kunskapskraven för åk 6 står det på E-nivå att eleven ska kunna använda ”utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt”.

Säkerhetsreglerna är:

– Jag lyssnar på instruktionerna inför varje experiment
– Jag rör mig lugnt i klassrummet
– Jag använder alltid skyddsglasögon
– Jag pratar med min lärare innan jag gör experiment jag hittat på själv
– Jag smakar aldrig på pulver eller vätskor som använder för experiment
– Jag städar alltid bort spill med det samma
– Jag pratar med min lärare innan jag tar fram min Ipad

Vänligen

Linnéa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *